درخت هم عصر کوروش بزرگ

  • Post Author:
  • Post Category:مجله

لینکوریسم از درخت بزرگی که هم عصر پادشاه ایران باستان، کوروش بزرگ است گزارش می دهد (درخت هم عصر کوروش بزرگ). این درخت ویژگی های فوق العاده ای دارد که…

ادامه خواندن درخت هم عصر کوروش بزرگ