بسته اینترنت ایرانسل

 

می توانید در فروشگاه لینکوریسم، بسته اینترنت ایرانسل خود را از طریق لینک زیر دریافت نمایید 

 

توضیحات

 

خرید خرید بسته اینترنت ایرانسل از فروشگاه لینکوریسم بسیار ساده است. 

 

نکته هایی در مورد بسته های اینترنتی 

حجم (ترافیک) اینترنت چیست و چگونه محاسبه می شود؟

حجم

به میزان ترافیک مورد استفاده بر بستر اینترنت (مجموع دانلود و اپلود) که واحد محاسبه آن مگابایت می باشد، حجم یا ترافیک می گویند و سرویس هایی که دارای حجم مشخص در مدت زمان معین هستند سرویس های حجمی نامیده می شوند. سقف تعرفه حجم ترافیک مازاد بر حداقل مصرف به صورت پلکانی تعیین می شود:

تعرفه های تعیین شده برای حجم ترافیک دریافتی است و با توجه به ماهیت نامتقارن (عدم برابری سرعت دریافت و ارسال) خدمات ADSL ، ارایه کننده خدمات موظف است در محاسبه ترافیک مشترکین برای مجموع دریافت و ارسال، به میزان بیست و پنج درصد (۲۵ %) حجم ترافیک اضافی برای مشترکین لحاظ کند.

  بسته حجمی:

این بسته ها حاوی مقدار مشخصی حجم با درصد تخفیف معین می باشد که در بازه های رمانی مختلف و به فراخور زمان از سوی شرکت های ارائه دهنده اینترنت برای مشترکین تعریف می شود. مدت زمان استفاده از این بسته ها وابسته به اعتبار زمانی سرویس فعال بر روی خط مشترک دارد.

    گیگ باکس (gigBox):

گیگ باکس بسته حجمی با حجم مشخص و بازه زمانی مشخص و محدود میباشد. یعنی در تعداد روز مشخص، مشترک بایستی حجم مربوطه را استفاده نماید در غیر اینصورت با اتمام زمان بسته، باقیمانده حجم غیر قابل مصرف می باشد.حجم باقیمانده این بسته ها قابلیت انتقال به دوره بعد نیست و امکان خرید همزمان دوگیگ باکس با هم وجود ندارد. به عنوان مثال یک گیگ باکس با ۱۵ گیگ حجم و ۱۰ روزه، به مشترک امکان می دهد تا ظرف ۱۰ روز از زمان خریداری گیگ باکس ۱۵ گیگ حجم خود را مصرف نماید.