گردشگری سلامت: ضوابط فعالیت مراکز درمانی

نوشته شده در نوامبر 12, 2018 / توسط Linkourism

گردشگری سلامت: لینکوریسم ضوابط فعالیت مراکز درمانی در قالب گردشگری سلامت را منتشر کرد.

بر طبق این آیین نامه، کلیه واحدهای درمانی که تمایل به فعالیت در زمینه گردشگری سلامت دارند، می بایست از این آیین نامه تبعیت کنند.

از آنجایی که گردشگری سلامت یکی از ارکان مهم صنعت گردشگری محسوب می شود، لذا هرگونه فعالیت در این زمینه می بایست در راستای سیاست های کلان گردشگری سلامت، صورت گیرد. میزان گردش مالی مرتبط با صنعت گردشگری سلامت بسیار قابل توجه است؛ تا جایی سیاست گزاران که در برخی از کشورهای توسعه یافته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه، بر میزان درآمد متاثر از گردشگری سلامت حساب ویژه ای باز می کنند.

گردشگری سلامت بدون تردید در اقتصاد آینده ی جهانی نقش به مراتب قابل توجه تری ایفا خواهد نمود.  تحرکات

ماده 1)تعاريف :

 • در اين آئين نامه به وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي، “وزارت متبوع “گفته می شود.
 • شورای راهبری گردشگری سلامت: مرکب از معاون درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری، معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه و رئیس سازمان نظام پزشکی که پیرو موافقت نامه مورخ 5/1/1393 به امضای وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور خارجه، رئیس سازمان میراث فرهنگی و رئیس سازمان نظام پزشکی رسیده است، پیوست و ارائه شود می باشد
 • به معاونت درمان وزارت متبوع ،”معاونت“، گفته می شود.
 • به معاونت درمان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، “معاونت دانشگاه“، گفته می شود.
 • به دفتر نظارت و اعتباربخشي امور درمان ،”دفتر” ،گفته می شود.
 • به اداره گردشگري سلامت دفتر نظارت و اعتبار بخشي امور درمان ، “اداره” گفته می شود.
 • به كميسيون تشخيص امور پزشكي وزارت، موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، داروئي و مواد خوردني  و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدي ، “كميسيون قانوني “گفته می شود.
 • مجوز واحد بیماران بین الملل، موافقتي قانوني است كه از طرف دفتر، طبق ضوابط تعيين شده، به بيمارستان متقاضي ارائه خدمات گردشگري سلامت به بيماران بين الملل ، به عنوان مجوز ارائه خدمات گردشگري سلامت جهت بيماران بين الملل داده ميشود و به اختصار ، “مجوز واحد بیماران بین الملل” گفته می شود.
 • به بيمارستان عمومي/ عمومي با گرايش تخصصي خاص، متقاضي ارائه خدمات سلامت به بيماران بين الملل(مطابق مفاد این آئین نامه وآئين نامه تاسيس وبهره برداري بيمارستان ونيز ساير دستورالعمل هاي صادره ومقررات وزارت) به اختصار ، “بيمارستان”گفته ميشود.
 • واحد بیماران بین الملل(IPD): واحدی در بیمارستان است که وظیفه آن ايجاد هماهنگي هاي لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران خارجی است.
 • بیمار بین الملل: فردی است خارجی که جهت دریافت خدمات تشخیصی و درمانی به بیمارستان مراجعه کرده است.

تبصره 1: بیماران افغانی که به منظور دریافت خدمات درمانی به کشور مسافرت نکرده و به جهات دیگری در ایران اقامت دارند به عنوان بیمار بین الملل تلقی نمی گردند.

تبصره 2: ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز در صورت درخواست خودشان می توانند به عنوان بیمار بین الملل تلقی گردند.

 • کارشناس واحد بیماران بین المللIPD)): فردی است که در واحد بیماران بین الملل استقرار داشته و مسئولیت پیگیری کلیه خدمات ارائه شده به بیمار خارجی رادر طی بستری بیمار در بیمارستان به عهده دارد.
 • پزشک/ پزشكان IPD :در مراکز دارای واحد بیماران بین الملل جهت تسریع انجام کلیه خدمات تشخیصی، درمانی و مراقبتی مرتبط با بیمار بستری شده لازم است تا علاوه بر پزشک معالج ، پزشک/ پزشكان دیگری به عنوان مسئول پیگیری انجام دستورات پزشک معالج  بیماران بین الملل(IPD)، عهده دار این وظیفه گردد.
 • پزشک معالج: پزشکی است که وظیفه درمان بیماررا به عهده داشته و کلیه مسئولیت های درمانی به عهده ایشان است.
 • پکیج درمانی/ بسته خدمتي: منظور بسته تشخیصی درمانی قابل ارائه به بیمار بین الملل که شامل تمام هزینه‌های بیمار اعم از خدمات درمانی و رفاهی می‌گردد به صورت یک بسته محاسبه شده و در هنگام مراجعه بیمار هزینه تمام شده آن در اختیار بیمار بین الملل قرار می گیرد.
 • شرکت تسهیلگر معتبر: شرکت و یا دفتر خدمات مسافرتی است که مجوزهای لازم را از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري (مطابق شيوه نامه صدور گواهينامه حرفه اي گردشگري سلامت به شماره 28579/932400 مورخ 3/12/93 ارائه شود) دریافت کرده و با بیمارستان قرارداد می بندد که بیماران بین الملل را به بیمارستان معرفی کند.

 

 

ماده 2-شرح وظایف و احراز صلاحیت

2-1 –پزشک واحد بیماران بین الملل(پزشک IPD)

2-1-1- شرایط احراز 

 • دارا بودن حداقل مدرک پزشک عمومی
 • شاغل در بیمارستان
 • تسلط کافی به زبان انگلیسی و یا زبان غالب بیمارانی که به بیمارستان مراجعه می کنند
 • معرفی شخص واجد شرایط طی حکمی از سوی رئیس بیمارستان به عنوان پزشک IPD

2-1-2- شرح وظایف پزشک IPD

 • ویزیت بیمار در ساعت اول بستری
 • هماهنگی با پزشک معالج و گرفتن دستورات اولیه
 • هماهنگی با سرپرستار بخش و دفتر پرستاری جهت انجام اقدامات پاراکلینیک و مشاوره های بیمار در سریعترین زمان ممکن
 • ویزیت روزانه مریض
 • هماهنگی با مسئول سامانه اکترونیک و سایت بیمارستان جهت آماده کردن پرونده الکترونیک
 • همکاری با پزشک معالج جهت آماده کردن خلاصه پرونده و مدارک مریض به زبان انگلیسی
 • پی گیری اتفاقات اورژانسی که ممکن است در طی 24 ساعت برای بیمار اتفاق بیافتد
 • ارائه اطلاعات کافی به بیمار در مورد نحوه شکایت

تبصره1 : درصورتیکه تعداد بیماران و مدت حضور پزشک IPD در بیمارستان در یک بازه زمانی مشخص متناسب با هزینه اثربخشی نباشد و تعداد نیروی به کار گمارده شده برای این واحد صرفه اقتصادی نداشته باشد در راستای کاهش هزینه، رئیس بیمارستان میتواند به جانشینی پزشک IPD یک پزشک از پزشکان بیمارستان را با ابلاغ کتبی، به عنوان پاسخگو یا مسئول جایگزین معرفی نماید.

تبصره2: بیمارستان بر اساس شرایط خود می تواند به شرح وظایف پزشک IPD بندهای دیگری نیز اضافه نماید.

2-2- کارشناس واحد بیماران بین الملل (کارشناس IPD)

2-2-1-  شرایط احراز:

 • دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در یکي از رشته هاي مرتبط با خدمات بهداشتی درمانی
 • داشتن تسلط کامل به زبان انگلیسی و یا زبان غالب بیماران بین الملل مراجعه کننده به بیمارستان

2-2-2-  شرح وظایف:

 • حضور مستمر در واحد بیماران بین الملل بیمارستان
 • استقبال از بیمار بین الملل هنگام ورود به بیمارستان
 • ارائه اطلاعات لازم به بیمار بین الملل در زمینه خدمات و امکانات بیمارستان
 • انجام هماهنگی های لازم جهت پذیرش بیمار بین الملل در بیمارستان
 • اطلاع به پزشک IPD و پزشک معالج در هنگام بستری بیمار بین الملل
 • هدایت و معرفی بیمار بین الملل به بخش محل بستری بیمار بین الملل
 • کمک در ترجمه و ارتباط بیمار بین الملل با کادر پزشکی و پرستاری در حین بستری بیمار بین الملل
 • انجام هماهنگی لازم بین بخشی در بیمارستان جهت تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به بیمار بین الملل
 • ارزیابی و افزایش رضایت مندی بیمار بین الملل در هنگام اقامت در بیمارستان
 • انجام اقدامات و هماهنگی های لازم هنگام ترخیص بیمار بین الملل
 • انجام هماهنگی های لازم با شرکت های تسهیلگر معتبر
 • ثبت اطلاعات بیمار بین الملل در سامانه گردشگری سلامت وزارت
 • هماهنگی با کارشناس گردشگری سلامت دانشگاه

تبصره1: بیمارستان می تواند حسب شرایط برای کارشناس IPD شرح وظایف دیگری را نیز در نظر بگیرد.

3-2- پزشک معالج

3-2-1- شرایط احراز:

 • دارا بودن تخصص در یکی از رشته های بالینی پزشکی
 • وجود قرارداد معتبر با بیمارستان
 • تایید صلاحیت ارائه خدمت به بیماران بین الملل توسط مدیریت بیمارستان
 • ارائه گواهی عدم محکومیت از سوی سازمان نظام پزشکی

3-2-2- شرح وظایف:

 • پذیرش مسئولیت فنی و حقوقی تمامی خدمات درمانی قابل ارائه به بیمار بین الملل
 • ارائه کلیه خدمات درمانی در اسرع وقت و با رعایت اصول اخلاق پزشکی به بیمار بین الملل
 • ارائه خلاصه پرونده به زبان انگلیسی و تایپ شده به بیمار که در آن بایستی تشخیص بیماری، نوع خدمت ارائه شده، شرح عمل انجام گرفته و توصیه های لازم پس از ترخیص قید شده باشد.
 • ارائه شماره تماس و امکان دسترسی 24 ساعته به بیمار بین الملل تا در صورت بروز هر گونه مشکل و یا عارضه بتواند با پزشک معالج تماس بگیرد.

تبصره 1:  دریافت هرگونه وجهی خارج از ضوابط مقرر توسط پزشک بابت ارائه خدمت درمانی دریافت وجه  غیرقانونی تلقی شده و مشمول ضمانت های مربوطه خواهد بود.

ماده3- انواع خدمات قابل ارائه به بيماران بين الملل:

الف : سرپايي: كليه خدماتي كه جهت Check up ، تشخيص بيماري، انجام امور پاراكلينيكي ودرمان به بيماران بين الملل كه كمتر از 24 ساعت ارائه ميشود.

ب : بستري: كليه خدماتي كه با بستري بيمار در مدتي بيش از 24 ساعت ارائه مي گردد.

ماده 4- شرايط راه اندازی  واحد IPD دربيمارستان:

ضوابط راه اندازی وفعاليت واحد IPD بيمارستان به شرح ذيل می باشد:

4-1- بیمارستان بایستی حداقل دارای درجه 2 اعتباربخشی ملی باشد.

4-2- تسليم درخواست راه اندازی واحد بیماران بین الملل از طرف بيمارستان به معاونت دانشگاه مربوطه

4-3- معرفي پزشک، کارشناس و پزشکان معالج واحد IPD به معاونت دانشگاه مربوطه

4-4- مكان و فضاي فيزيكي، تجهيزات و نيروي انساني مورد نياز واحد IPD و نيز امكانات بيمارستان، بايد قبل از شروع به كار واحد مذكور در بيمارستان، توسط كارشناسان ذيربط معاونت دانشگاه، مورد بازرسي، ارزيابي وتائيد قرار گيرد.

4-5- ثبت اطلاعات بیمارستان داوطلب واحد بیماران بین الملل در سامانه گردشگری سلامت توسط کارشناس دانشگاه مربوطه

4-6- تایید صلاحیت بیمارستان جهت دریافت مجوز واحد بیماران بین الملل توسط معاونت درمان  دانشگاه و اعلام آن به معاونت درمان وزارت

4-7- بررسی و احراز صلاحیت بیمارستان در دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان  وزارت و صدور مجوز    ( فلو چارت نحوه صدور مجوز  ضمیمه 1)

4-8- مدت اعتبار مجوز صادره به مدت يك سال بوده ، تمديد و لغو مجوز صادره منوط به ارزشیابی سالیانه   می باشد و مجوز صادره  قابل واگذاری به غیر نيست.

تبصره1: مسئول فنی بیمارستان به عنوان مسئول فنی واحد بیماران بین الملل نیز می باشد.

تبصره2: بیمارستان تنها خدماتی را به بیماران بین الملل می تواند ارائه دهد که در پروانه بهره برداری مرکز قید شده باشد.

4-8- ساختار فیزیکی و خدمات  هتلینگ:

4-8-1- واحد بیماران بین الملل بایستی دفتری داشته باشد که کارشناس IPD در آن مقیم بوده و حتی المقدور در مکانی باشد که دسترسی بیماران بین الملل به آن راحت باشد (توصیه می شود در نزدیکی پذیرش بیمارستان باشد)

4-8-2-  بسته به سیاست بیمارستان، محل بستری بیماران بین الملل می تواند در یک بخش مجزایی باشد و یا در بخش های تعریف شده ای از بیمارستان اتاقی را مطابق با استاندارهای خدمات هتلينگ (ضمیمه شماره 2) جهت ارائه خدمات به بیماران بین الملل آماده نمایند.

 

 

ماده 5- پذیرش بیماران بین الملل :

5-1- اگر بیمار بصورت مستقیم و یا پذیرش ازطریق سایت بیمارستان مراجعه نماید، بایستی تمامی مقررات موجود و ازجمله هزینه های بیمارستان، بسته خدمات، امکانات رفاهی در قالب برگه های ممهور به مهر بیمارستان در اختیار ایشان قرار گیرد و در صورت قبول شرایط از جانب بیمار، پذیرش ایشان در قالب قرارداد فیمابین بیمارستان و بیمار صورت پذیرد.

5-2- درصورتی که بیمار توسط تسهیل گر معتبر به بیمارستان وارد شود، باید ازقبل هماهنگی های لازم دراین زمینه ازطریق شرکت( پزشك مسئول فنی سلامت شرکت تسهیل گر) با بیمارستان صورت پذیرد. این هماهنگی ها شامل ارائه اطلاعات بیمار وپرونده اولیه وی میباشد که باید دراختیار بیمارستان قرارگیرد. پذیرش بیمار در قالب قرارداد سه جانبه فیمابین بیمارستان، شرکت تسهیلگر و بیمار صورت پذیرد.

5-3- بیمارستان بايستي در هنگام پذیرش بیمار از داشتن بیمه گرشگری سلامت که متضمن جبران خسارت ناشی از فوت بیمار و یا عوارض پیش بینی نشده درمانی در خصوص بیماری فرد، که منجر به ایجاد هزینه های زیاد می شود و در قرارداد فی مابین پیش بینی نشده است، اطمینان حاصل کند و در صورت نداشتن بیمه، بیمار را  در هنگام بستری بیمه نماید.

5-4- بیمارستان بايستي درهنگام پذیرش بیمار ازداشتن تائیدیه معتبر مبنی بر عدم ابتلاء فرد به بیماریهای عفونی قابل انتقال مطابق با استانداردهای IHR اطمینان یافته ودرصورت وجود موارد خاص بیماری واگیردار درصورتیکه پزشک متخصص عفونی اجازه اقدامات درمانی را بدهد، تمهیدات لازم را مد نظر قراردهد.

5-5- پس از عقد قرارداد و پذیرش بیمار بین الملل در واحد IPD و اطلاع به پزشک معالج  و پزشک IPD ، بیمار توسط  کارشناس IPD  به بخش بستری معرفی گردد.

تبصره 1 : بیمارستان های بخش دولتی تنها درصورت وجود ظرفیت مازاد(درصورتی که در ارائه خدمات به بیماران داخلی تداخلی پیش نیاید واین مسئله در هیأت امنا دانشگاه و بیمارستان تصویب شده باشد)، میتوانند نسبت به پذیرش بیماران بین الملل اقدام نمایند.

تبصره2 :در تمامی بخش هایی که بیمار رفت و آمد دارد، باید تابلوها و علائم هدایت کننده حداقل به زبان انگلیسی وجود داشته باشد.

ماده6 – قیمت گذاری خدمات در بیمارستان های دارای واحد IPD

6-1- بیمارستان باید سیاست خود را در خصوص نحوه ارائه کیفی خدمات (بسته خدمات تشخیصی و درمانی) تدوین و به بیمار ارائه نماید، به نحوی که بیمار بین الملل هنگام مراجعه اطلاعات کافی در زمینه انواع خدمات تشخیصی و درمانی و هزینه های ارائه خدمات مذکور در بیمارستان را به صورت شفاف و مستند دریافت نماید.

6-2- درصورتی که بیمار توسط شرکت تسهیلگر معتبر وارد کشور شده است، وجود قرارداد مشخص، شفاف و قانونی با رعایت حقوق ارائه دهنده خدمت و دریافت کننده خدمت و نحوه محاسبه هزینه خدمات به صورت شفاف،  الزامی است.

6-3- درصورتی که بیمار خودش بصورت مستقیم اقدام به دریافت خدمت درمانی نموده است، در چنین شرایطی می بایست لیست خدمات به همراه هزینه مربوطه به صورت شفاف به بیمار بین الملل اعلام و در قرارداد فی مابین ذکر گردد. در غیر این صورت بیمارستان، صرفا مجاز به دریافت هزینه براساس تعرفه مصوب بخش خصوصی، خواهد بود.

تبصره : به استناد بخشنامه شماره 9370/400د مورخ 27/5/1393 معاون محترم درمان وزارت متبوع( ضمیمه شماره 3) و وزارت، پيوند عضو به بيماران  بين الملل ممنوع بوده ولي  پيوند قرنيه يا مغز استخوان بلامانع ميباشد.*

ماده 7-  خدمات پرستاری:

7-1- حداقل یکی از پرستاران بخش ارائه دهنده خدمات در هر شیفت، باید به یک زبان بین المللی که ترجیحا متناسب با زبان غالب بیماران بستری شده درآن بخش یا بیمارستان میباشد، آشنا باشند و یا مترجم مسلط به زبان بیمار در هر شیفت در بخش حضور داشته باشد. (براساس قرارداد تامین مترجم میتواند توسط بیمارستان یا شرکت تسهیلگر  معتبر صورت پذیرد.)

 

ماده 8- ترخیص و مستند سازی:

8-1- بیمارستان  مکانیسم ترخیص جداگانه ای جهت تسهیل در ترخیص بیماران خارجی دارد.

8-2-لازم است بخش ترخیص بطور مستقیم با بیمار و یا مجموعه تسهیلگر در ارتباط نبوده و این امر از طریق کارشناس IPD صورت گیرد.

8-3- تمامی بیماران باید در زمان خروج، خلاصه پرونده انگلیسی تایپ شده، در اختيار داشته باشند که درآن موارد زیر ذکر شده باشد: نام و نام خانوادگی ، پزشک معالج، شماره پاسپورت و کد بین المللی ، تاریخ پذیرش و ترخیص، علت مراجعه، تشخیص اولیه، اقدامات تشخیصی و یا درمانی انجام یافته برای بیمار، وضعیت فعلی بیمار، درج اقدامات و مراقبتهای مورد نیاز پس از ترخیص که بیمار باید در محل سکونت(موطن) خود برای بیماری انجام دهد و درصورت نیاز، زمان معاینه مجدد

 8-4- بیمار قبل از ترخیص باید آموزش و اطلاعات لازم در خصوص چگونگی پیگیری وضعیت خود، بصورت فرم های از پیش آماده شده و ترجمه شده به زبان خود دریافت نماید.

8-5- در مواردی که بیمار علیرغم توصیه پزشکی تیم درمانی تصمیم به ترک بیمارستان بگیرد، درصورتیکه خطر جانی برای بیمار وجود داشته باشد، بمنظور جلوگیری از اتفاقات غیر منتظره پزشک معالج باید ضمن مشاوره با متخصص پزشکی قانونی در این زمینه، اطلاعات لازم در خصوص مخاطرات اقدام مذکور را به بیمار اعلام کند.

8-6- بیمارستان از کدهای استاندارد تشخیصی و همچنین کدهای استاندارد برای اقدامات و پروسیجرهای درمانی و تشخیصی(ICD 10) در کنار سایر اطلاعات استفاده نماید.

8-7- بیمارستان باید به تمامي بيماران در هنگام ترخيص فرم رضايت سنجي داده از جمله این رضایت نامه باید حاوی اطلاعات دقیق دسترسی به بیمار جهت امکان کنترل خدمات ارائه شده باشد.

8-8- بیمارستان موظف است اطلاعات مربوط به راه های برقراری ارتباط (ایمیل، تماس تلفنی یا مراجعه حضوری) بیمار با پزشک معالج و بیمارستان را در زمان ترخیص در فرم های از پیش طراحی شده دراختیار بیمار قراردهد.

8-9- کارشناس IPD بیمارستان موظف است کلیه اطلاعات بیمار را مطابق با دستورالعمل (ضمیمه 4) در سامانه گردشگری سلامت وزارت ثبت نماید.

8-10-  بایستی به تمامی بیماران در زمان خروج از بیمارستان نسخه ای داده شود که ضمن رعایت تلفیق دارویی شامل داروهای قبلی و فعلی بیمار بوده و به ترتیب اولویت بر اساس نظر پزشک داروساز بالینی و داروساز عدم تداخلات دارویی و غذایی در رژیم دارویی بیمار لحاظ گردیده باشد، ضمن آنکه تصریح میشود مسئولیت داروهای تجویزی بیمار در زمان ترخیص بر عهده پزشک معالج می باشد.

تبصره: درصورت درخواست بیمار، بیمارستان موظف است نسخه برابر اصل از ریز خدمات و هزینه های مربوط را ممهور به مهر بیمارستان( به زبان انگلیسی) در اختیار بیمار قرار دهد.

ماده 9- برنامه پیگیری بیمار در کشور مبدا:

9-1- بیمارستان باید بطور مستقیم یا از طریق شرکت های معتبر مرتبط با گردشگری سلامت، با مراکز درمانی معین در کشور مبدا بیمار در ارتباط بوده و پیگیری((FOLLOW UP بیماران خود را  انجام دهند.

9-2- درصورت بروز عوارض حتی در کشور مبدا، بیمارستان  باید مطابق قرارداد، خدمات خود را ارائه و رضایت بیمار را کسب نماید.

ماده 10- قرارداد با شرکت های تسهیلگر معتبر

10-1 – بیمارستان بایستی با شرکتها ی تسهیلگر معتبر قرارداد همکاری امضاء نماید.

10-2-  به بیمارستان دارای IPD اجازه داده می شود مطابق با قرارداد فی مابین با شرکت تسهیلگر دارای مجوز، در صورت حساب بیمارستان هزینه های شرکت را لحاظ نماید.

ماده 11- الزامات قانونی مرتبط با گردشگری سلامت:

11-1- مسئولیت حمایت از بیمار و خانواده اش در صورت بروز عوارض ناشی از درمان به عهده بیمارستان بوده و مسئولیت پیگیری آن به عهده مسئول فنی بیمارستان میباشد.

11-2رضایت آگاهانه باید قبل از اعمال جراحی، بیهوشی، بی درد سازی، استفاده از خون یا محصولات خونی و درصورت انجام هرگونه اقدامات درمانی یا تشخیصی پرخطر از بیمار و در صورتیکه بیمار شرایط اخذ رضایت را نداشته باشد از نماینده قانونی وی گرفته شود.

11-3- هر مورد مرگ بیمار خارجی نیازمند تشکیل کمیته بررسی مرگ و میر حداکثر ظرف 24 ساعت پس از فوت بیمار میباشد و گزارش مربوطه باید تا 24 ساعت بعد به واحد گردشگری سلامت دانشگاه تحت پوشش ارسال گردد.

11-3-1-  درصورت فوت بیمار ریاست بیمارستان باید مراجع قانونی و سفارتخانه کشور مربوطه را مطلع سازد.

11-3-2-  درصورت فوت بیمار مطابق ضوابط و دستورالعمل ‌های جاری کشور عمل می شود.

11-3-3- به استناد ماده 962 قانون مدنی درصورتی که بیمار مطابق قانون کشور ایران به سن قانونی نرسیده باشد و نماینده قانونی بیمار در کشور حضور نداشته باشد، ضمن تشکیل صورتجلسه که به امضای سوپروایزر رسانده میشود باید نماینده دادستان را نیز در جریان قرارداد.

11-4-درصورتی که بیمار نیاز به ارجاع به بیمارستان دیگری داشته باشد، مسئولیت حفظ  سلامت و امنیت بیمار در حین انتقال تا زمان پذیرفته شدن در بیمارستان مقصد، به عهده بیمارستان ارجاع دهنده و پزشک ارجاع دهنده (پزشک معالج) میباشد و بیمارستانی که بیمار به آن ارجاع شده باید بیمار را با خلاصه پرونده کامل و مکتوب که شامل روند و اقدامات درمانی انجام شده برای بیمار میباشد، تحویل گرفته و پذیرش کند.

 

 

ماده 12- مدیریت خطر و ایمنی بیمار در مراکز درمانی دارای واحد بیماران بین الملل (IPD)

      12-1- به منظور ارائه خدمات با کیفیت به بیماران بین الملل در بیمارستان، یکی از محورهای ضروری مدیریت خطر و ایمنی بیمار میباشد. به همین منظور براساس استانداردهای بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار که توسط دفتر منطقه ای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت ارائه گردیده است و توسط دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت، ترجمه شده و حداقل استانداردهای ایمنی بیمار که مي بایست در مراکز درمانی دارای واحد پذیرش بیماران بین الملل به اجرا درآید به شرح ضمیمه شماره 5 خواهد آمد.

تبصره1: احراز حداقل 18 امتیاز از 20 امتیاز استاندارهای الزامی از برنامه بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار

تبصره 2: اجرای مفاد نامه شماره 10757/ 409 مورخ 12/6/1393 دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی در ارتباط با “راهنمای پیش گیری از اتصالات نادرست کاتترها و لوله ها” ، ” راهنمای پیشگیری از زخم فشاری”، ” راهنمای جراحی ایمن “، و “راهنمای پیشگیری از سقوط بیمار”

ماده 13- پایش و ارزشیابی:

13-1- بخشهای ارائه دهنده خدمت باید بطور مرتب از نظر ارائه خدمات درمانی، خدمات پرستاری، خدمات پاراکلینیک و خدمات غیر پزشکی توسط واحد بهبود کیفیت مورد پایش و ارزيابي قرارگیرند.

ماده 14–تیم مدیریت اجرایی در بیمارستان دارای واحد IPD

14-1- در بیمارستان هایی که دارای واحد بیماران بین الملل می باشند بایستی در تیم مدیریت اجرایی بیمارستان پزشک IPD با حق رای عضویت داشته باشد.

14-2- وظیفه این تیم سیاستگزاری، تدوین برنامه های استراتژیک و نظارت بر عملکرد صحیح واحد بیماران        بین الملل و ارتقاء کیفیت خدمات به بیماران بین الملل در بیمارستان می باشد.

14-3- كسب اطلاع و اجراي قوانين و مقررات و ضوابط ناشي از قوانين ودستورالعملهاي مربوطه حسب مورد از وظايف تیم مدیریت اجرایی مي باشد كه از طرق مقتضي بايد به آنها دسترسي يابند.

 ماده 15- سایت اینترنتی پایگاه اینترنتی بیمارستان به منظور توسعه گردشگری سلامت:

 • بیمارستان دارای واحد IPD باید دارای حداقل یک سایت به زبان انگلیسی باشد که دارای شرایط زیر است:
 • امکان اعلام نظر بیماران درمان شده در مرکز بدون محدودیت
 • امکان ارائه نظر، پیشنهاد، انتقاد بیمار بین الملل از خدمات دریافت شده در بیمارستان بدون اعمال محدودیت
 • درج بسته های خدمات( پکیج های درمانی) بصورت شفاف
 • درج تعرفه های خدمات بیماران بین الملل بصورت شفاف
 • معرفی پزشکان معالج بیمارستان
 • معرفی مکان و امکانات بیمارستان
 • امکان پذیرش مستقیم از طریق سایت
 • امکان بارگذاری مدارک پزشکی بیمار از طریق سایت
 • قوانین و مقررات مربوط به پذیرش و درمان بیماران بین الملل در بیمارستان

ماده 16- بازرسان و مسئولان نظارت هنگام ارزشيابي و ارزيابي واحدIPD بيمارستان های فعال در زمینه ی گردشگری سلامت و بازديدهاي دوره‌اي خود موظفند موارد مندرج در اين آئين نامه را مورد توجه قرار دهند.

16-1- درصورت درخواست تعطيلي موقت واحد IPD بيمارستان، بايد دلايل درخواست تعطيلي خود را حداقل 3 ماه قبل کتباً و با قید زمان به معاونت مربوطه اعلام نمايد و حداكثر زمان تعطيلي نبايد از 6 ماه بيشتر باشد.

تبصره: درصورت درخواست تعطیلی بیشتر از 6 ماه، موضوع با ذکر دلایل و مستندات باید به تائید کمیسیون قانونی برسد.

16-2-درصورتيكه بيمارستان، قصد انحلال واحد IPD را داشته باشد مراتب بايستي كتباً سه ماه قبل از هرگونه اقدام با ذكر دلايل و مستندات به معاونت دانشگاه مربوطه و نيز معاونت اعلام نمايد.

16-3-مقتضی است رفع نواقص و ايرادهاي واحد IPD بيمارستان در مدتي كه توسط كارشناسان وزارت و يا معاونت دانشگاه مربوطه اعلام مي گردد، صورت پذیرد.

ماده 17- درصورت ابلاغ ضوابط اعتباربخشی، تیم اجرایی  IPDموظف به اجرا و رعایت الزامات قانونی مربوطه خواهند بود.

ماده 18- كنترل و نظارت بر واحدIPD در بيمارستان ها در سراسر كشور به عهده معاونت مربوطه در وزارت متبوع/ معاونت دانشگاه مربوطه مي باشد.

ماده 19-درجه ارزشيابي واحدIPD بيمارستان های مرتبط با گردشگری سلامت طبق ارزشيابي ساليانه براساس ضوابط مربوطه مشخص ميگردد.

تبصره: چنانچه نتيجه ارزشيابي ساليانه زير استاندارد باشد براساس ماده 23 آئين‌نامه اجرائي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1367 عمل و در صورت لزوم واحدIPD بيمارستان تعطيل خواهد گرديد.

ماده 20- تعيين علائم و نشانه‌هاي عمومي واحد IPDمطابق ضوابط و دستورالعمل‌هاي وزارت خواهد بود.

ماده 21- تخلفات:

21-1-چنانچه واحدIPD بيمارستان از ضوابط تعيين شده در اين آئين نامه و يا دستورالعمل‌هاي ابلاغي توسط وزارت تخطي نماید به نحو زير اقدام خواهد شد:

الف– بار اول تذكر  شفاهي با قيد موضوع در صورتجلسه بازرسي محل توسط وزارت یا معاونت

ب– بار دوم اخطار كتبي توسط وزارت يا معاونت حداقل به فاصله يك ماه پس از تذكر شفاهي

ج– بار سوم اخطار كتبي توسط وزارت يا معاونت به فاصله يك ماه از اخطار كتبي قبلي .

چ– درصورت تكرار و عدم توجه به تذكرات قبلي اعم از شفاهي و كتبي ضمن لغو مجوز، چنانچه اعمال انجام شده مشمول قانون تعزيزات حكومتي (دراموربهداشتي ودرماني) مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام واصلاحات بعدي باشد موضوع به كميسيون ماده 11 قانون ياد شده و در ساير موارد به محاكم  ذيصلاح قانوني احاله خواهد شد.

تبصره1: تصميمات نهايي كميسيون مذكور و آراء صادره از سوي مراجع قضائي اعم از تعطيل موقت يا دائم واحدIPD بيمارستان،‌ابطال مجوز و… در كميسيون  قانوني مطرح  و براي اقدام به واحد هاي ذيربط ارجاع مي گردد.

تبصره2: درمواردي كه عملكرد واحدIPD بيمارستان خلاف ضوابط و مقررات قانوني بوده و موجب ورود خسارات جسمانی به تشخیص و تائید مراجع ذیصلاح  قانونی گردد با تنفیذ وزير بهداشت، درمان و آموزش  پزشكي و بدون اعمال مجازات هاي مندرج در بندهاي “الف، ب، ج و د” در كميسيون قانوني طرح گرديده و با راي كميسيون، مجوز واحد IPD بيمارستان قابل لغو موقت يا دائم خواهد بود.

 اين آئين نامه در 21ماده و 17 تبصره تصويب و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراء است.

بنابه اعلام لینکوریسم، تمامی موارد فوق الذکر در آیین نامه ی اجرایی گردشگری سلامت، می تواند راهگشای فعالیت های حوزه ی گردشگری سلامت باشد. البته با توجه به جدید بودن روند توسعه ی گردشگری سلامت در ایران، انتظار می رود برخی مسائل در این زمینه به وجود آید؛ اما استفاده از تجربه ی سایر کشورها در گردشگری سلامت می تواند برخی از این چالش ها را به حداقل برساند.