دعوت به همکاری

لینکوریسم برای مشاغل زیر از بین افراد پرانگیزه و فعال برای کار در اتمسفری به سبک خود، دعوت به همکاری می کند. 

واجدین شرایط با ارسال رزومه و انگیزه نامه، دلایل کافی خود را جهت جلب نظر مثبت تصمیم گیرندگان اعلام نمایند. 

 

 

مشاغل مورد نظر عبارتند از:

کد شغلی 9741: مدیر بازرگانی 

کد شغلی 9743: کارشناس بازرگانی  

کد شغلی9744: کارشناس بازار 

کد شغلی9751: مدیر پروژه تبلیغات شفاهی 

کد شغلی9753: کارشناس پروژه تبلیغات شفاهی 

کد شغلی شغلی 9761: مدیر فروش تیکت 

کد شغلی9763: کارشناس فروش تیکت 

کد شغلی 9771: مدیر بخش ویزا 

کد شغلی97711: مدیر ویزای شرق آسیا 

کد شغلی97712: مدیر ویزای آفریقا 

کد شغلی97713: مدیر ویزای آمریکای جنوبی 

کد شغلی97714: مدیر ویزای شینگن

کد شغلی9011: Android Developer

کد شغلی9012: IOS Developer

کد شغلی9781: مدیر امور قراردادها 

کد شغلی9783: کارشناس امور حقوقی

 

تذکر:

برای مشاغل مدیریتی،  داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط الزامی باشد.

متقاضیان در خواست خود را فقط برای یک عنوان شغلی به آدرس linkourism@gmail.com ارسال نمایند. 

در قسمت عنوان ایمیل، عبارت “دعوت به همکاری” و “کد شغلی” مورد نظر را درج نمایید. 

فایل روزمه و فایل انگیزه نامه به طور جداگانه ارسال شود و کد شغلی مورد نظر در صفحه اول، قسمت بالای هر کدام از فایل ها قید گردد.