مسافرت های تفریحی ایرانیان افزایش چشمگیری داشته است

مسافرت های تفریحی ایرانیان افزایش چشمگیری داشته است

«ایرانی‌ها بهار ۹۶ بیشتر از بهار ۹۵ سفر کردند.» این خلاصه خبری است که امروز مرکز آمار ایران منتشر و  آمارهای چشمگیری برای اثبات این ادعا ارائه کرده. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، ۶٨ درصد خانوارهای کشور در فصل بهار ١٣٩۶، حداقل یک مسافرت داشته‌اند و این به این معناست که معادل ١۶٩٠١٠٨۶ خانوار می‌باشند، حداقل یک مسافرت داشته‌اند که نسبت به بهار ١٣٩۵ به میزان ۲۳.۷۸ درصد افزایش داشته است.

 

بررسی های تیم تحقیق و توسعه ی لینکوریسم از آمارهای گذشته ارائه شده نشان می دهد در فصل بهار سال ۱۳۹۵ ،حدود ۵۷ درصد خانوارهای کشور که معـادل ۱۳۶۵۳۵۸۸ خـانوار هستند، حـداقل یـک مسافرت داشته اند و در مقابل حدود ۴۳ درصد یعنی ۱۰۴۶۰۲۹۴ خانوار در این فصل سفری به مقصدی نداشته اند.

این بررسی ها نشان دهنده این است که حداقل سفرهای خانوارهای ایرانی در سال ۹۵ نسبت به بهار ١٣٩٣ تنها ۱.۵۸ درصد افزایش داشته  و ۲۳ درصد افزایش امسال نسبت به سال ۹۳، یک جهش ۱۵ برابری رو به جلوست. به نظر می رسد ایرانی ها با مسافرت آشتی کرده اند.

* برای تعداد سفرها در سال های گذشته چه اتفاقی افتاده است؟ 

مرکز آمار ایران می گوید که در بهار سال ١٣٩۶، تعداد ١٠٣٣۵۶٣۴۴ سفر انجام شده است که نسبت به بهار ١٣٩۵ به میزان ۳۵.۸۲ درصد افزایش داشته است و این در حالی است که بررسی های تیم تحقیق و توسعه ی لینکوریسم نشان می دهد که در بهار سال ١٣٩۵، تعداد ٧۶١٠٠٠٠۴ سفر انجام شده است که نسبت به بهار ١٣٩٣ به میزان تنها ٧,۶٣ درصد افزایش داشته است.

 *اقامت های شبانه سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ کاهش یافته 

تعداد سفرهای داخلی در فصل بهار ۹۶، ١٠٢۵٩٣٩٣٢ سفر بوده که  ۴٧ درصد از سفرهای داخلی فصل بهار، با اقامت شبانه و ۵٣ درصد بدون اقامت شبانه بوده است و این در حالی است که ۵۲ درصد از سفرهای داخلی فصل بهار۹۵  با اقامت شبانه و ۴٨ درصد بدون اقامت شبانه بوده است.

 

 

*نیمی از ایرانی ها همچنان با هدف تازه کردن دیدارها سفر می کنند 

بیش‌ترین سفرهای با اقامت شبانه فصل بهار در سال ١٣٩۶، با هدف دیدار دوستان و بستگان (۵۶ درصد)، گردش و تفریح (٢۶ درصد) و زیارت و درمان (هر یک ٨ درصد) انجام پذیرفته است. سفرهای با اهداف فوق در مجموع ٩۶ درصد از سفرها را تشکیل داده است. حدود ۴ درصد از سفرها در فصل بهار با اهدافی نظیر آموزش، خرید و کسب و کار انجام شده است.

در سال ۹۶ هم آمارها تقریبا بر همین قرار بوده. بیش‌ترین سفرهای با اقامت شبانه فصل بهار در سال ١٣٩۵، با هدف دیدار دوستان و بستگان (۵٨ درصد) و سپس با هدف‌های گردش و تفریح (٢۵ درصد) و زیارت (٨ درصد) انجام پذیرفته است. سفرهای با اهداف فوق در مجموع ٩١ درصد از سفرها را تشکیل داده است. حدود ٩ درصد از سفرها در فصل بهار با اهدافی نظیر درمان، آموزش، خرید و کسب و کار انجام شده است.

*خراسان رضوی و مازندران؛ پرچمداران اقامت شبانه 

١٠ استان خراسان رضوی، مازندران، تهران، گیلان، فارس، اصفهان، خوزستان، هرمزگان، آذربایجان شرقی و کرمان مقصد بیشترین سفرهای با اقامت شبانه در فصل بهار ١٣٩۶ بوده‌اند.
و این در حالی است که ۱۰ استان گیلان، مازندران، کرمانشاه، فارس، تهران، اصفهان، گلستان، خراسان رضوی، خوزستان و کرمان مقصد بیشترین سفرهای بدون اقامت شبانه در بهار ١٣٩۶ بوده‌اند.

همین آمار به نوعی به ما ثابت می کند که آمار گردشگرهایی که به تهران می آیند غیر قابل اتکا است چرا که پایتخت در واقع بیش از اینکه گردشگر پذیر باشد، مهاجرت موقت برای کار و … دارد.

*افول قزوین؛ ثبات تهران و مشهد 

در بهار ۹۶، ۱۰شهرستان مهم گردشگرپذیر کشور، تهران، مشهد، رشت، شیراز، اصفهان، قم، کرمانشاه، قزوین، تبریز و بندرانزلی بوده اند که در بهار ۹۵ هم تقریبا آمار بر همین قرار است با این تفاوت که در بهار ۹۵ قزوین جایگاه بهتری نسبت به بهار ۹۶ دارد. به نظر می رسد اصفهان امسال با وجود کم آبی زاینده رود، جای قزوین را گرفته است.

ده شهرستان مهم گردشگرپذیر کشور در بهار سال ١٣٩۵، شامل تهران، مشهد، رشت، شیراز، قزوین، اصفهان، قم، کرمانشاه، تبریز و لاهیجان بوده که دارای بیش‌ترین تعداد سفر بوده‌اند.

 

Admin

Tourism, Visa, Promote Tourism Related Businesses

دیدگاهتان را بنویسید