عوارض خروج از کشور در سال ۱۳۹۷

عوارض خروج از کشور در سال ۱۳۹۷ برای ایرانیان، اعلام شد و مسافرین می توانند این عوارض را علاوه بر شعب بانک ملی، در فرودگاه مبداء نیز پرداخت نمایند.

بر اساس اعلام منابع رسمی، کلیه ایرانیان در سال ۱۳۹۷ خورشیدی می بایست به شرح زیر نسبت به پرداخت عوارض خروج از کشور اقدام نمایند:

  • مسافران عادی برای مرتبه ی اول خروج از کشور می بایست مبلغ دو میلیون و دویست هزار ریال (۲۲۰ هزار تومان) پرداخت نمایند.

  • مسافران عادی برای مرتبه ی دوم خروج از کشور می بایست مبلغ سه میلیون و سیصد هزار ریال (۳۳۰هزار تومان) پرداخت نمایند.

  • مسافران عادی برای خروج از کشور در سومین مرتبه و بیشتر می بایست مبلغ چهار میلیون و چهارصد هزار ریال (۴۴۰هزار تومان) پرداخت نمایند.

  • زائران سفر حج برای اولین مرتبه در سال، می بایست مبلغ یک میلیون و یکصد هزار ریال (۱۱۰ هزار تومان) پرداخت نمایند.

  • زائران سفر حج برای دومین مرتبه در سال، می بایست مبلغ یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال (۱۶۵ هزار تومان) پرداخت نمایند.

  • زائران سفر حج برای سومین مرتبه یا بیشتر در سال، می بایست مبلغ دو میلیون و دویست هزار ریال (۲۲۰ هزار تومان) پرداخت نمایند.

تمامی موادر بالا مربوط به کلیه ی مرزهای زمینی، هوایی و دریایی می باشد.

 زائرین عتبات، برای خروج از مرزهای زمینی و دریایی می بایست مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار ریال و برای خروج از مرزهای هوایی مبلغ سیصد و هفتاد و پنج هزار ریال پرداخت نمایند.

برای پرداخت آنلاین عوارض خروج از کشور، می توانید از این لینک استفاده نمایید. همراه داشتن پرینت رسید پرداخت الکترونیک عوارض خروج از کشور، در فرودگاه الزامی است.