دعوت به همکاری

لینکوریسم به منظور تکمیل کادر تخصصی خود و برای مشاغل زیر از بین افراد پرانگیزه و فعال برای کار در اتمسفری به سبک خود، دعوت به همکاری می کند. فارغ التحصیلان یا دانشجویان رشته های مرتبط با داشتن تجربه ی کاری مرتبط، در اولویت می باشند  ولی درخواست افرادی که تحصیلات مرتبط ندارند نیز بررسی خواهد شد 

واجدین شرایط با ارسال رزومه و انگیزه نامه، دلایل کافی خود را جهت جلب نظر مثبت تصمیم گیرندگان اعلام نمایند. 

مشاغل مورد نظر عبارتند از:

کد شغلی ۹۷۴۱: مدیر بازرگانی 

کد شغلی ۹۷۴۳: کارشناس بازرگانی  

کد شغلی۹۷۴۴: کارشناس بازار 

کد شغلی۹۷۵۱: مدیر پروژه تبلیغات شفاهی 

کد شغلی۹۷۵۳: کارشناس پروژه تبلیغات شفاهی 

کد شغلی شغلی ۹۷۶۱: مدیر فروش تیکت 

کد شغلی۹۷۶۳: کارشناس فروش تیکت 

کد شغلی ۹۷۷۱: مدیر بخش ویزا 

کد شغلی۹۷۷۱۱: مدیر ویزای شرق آسیا 

کد شغلی۹۷۷۱۲: مدیر ویزای آفریقا 

کد شغلی۹۷۷۱۳: مدیر ویزای آمریکای جنوبی 

کد شغلی۹۷۷۱۴: مدیر ویزای شینگن

کد شغلی۹۰۱۱: Android Developer

کد شغلی۹۰۱۲: IOS Developer

کد شغلی۹۷۸۱: مدیر امور قراردادها 

کد شغلی۹۷۸۳: کارشناس امور حقوقی

لینکوریسم از بین افراد پرانگیزه دعوت به همکاری می کند. 

تذکر:

برای مشاغل مدیریتی،  داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط الزامی باشد.

متقاضیان در خواست خود را فقط برای یک عنوان شغلی به آدرس linkourism@gmail.com ارسال نمایند. 

در قسمت عنوان ایمیل، عبارت “دعوت به همکاری” و “کد شغلی” مورد نظر را درج نمایید. 

فایل روزمه و فایل انگیزه نامه به طور جداگانه ارسال شود و کد شغلی مورد نظر در صفحه اول، قسمت بالای هر کدام از فایل ها قید گردد. 

 

لینکوریسم برای مشاغل زیر از بین افراد پرانگیزه و فعال برای کار در اتمسفری به سبک خود، دعوت به همکاری می کند. 

واجدین شرایط با ارسال رزومه و انگیزه نامه، دلایل کافی خود را جهت جلب نظر مثبت تصمیم گیرندگان اعلام نمایند. 

لینکوریسم از بین افراد پرانگیزه دعوت به همکاری می کند. واجدین شرایط با ارسال رزومه و انگیزه نامه، دلایل کافی خود را جهت جلب نظر تصمیم گیرندگان اعلام نمایند. 

 

انتهای خبر