ایران و چالش گردشگران خارجی

  • Post Author:
  • Post Category:مجله

ایران و چالش گردشگران خارجی

در این نوشته تلاش شده است تا به بررسی یکی از چالش های مرتبط با مسئله گردشگران خارجی در ایران بحث شود.

در جهان امروز که دنیای ارتباطات نام گرفته هر گونه پیشرفت و توسعه ی کشورها مرهون چگونگی تعاملات، به ویژه تعاملات میان فرهنگ ها است و در برقراری این ارتباطات سیر وسفر جایگاه ویژه ای دارد. صنعت گردشگری به عنوان صنعتی که با حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی در تعامل است، دارای اهمیت فراوانی است همچنین تجربیات سایر مناطق جهان نشان داده که توسعه ی گردشگری در هر منطقه باعث رشد و پیشرفت اقتصادی – اجتماعی آن ناحیه گردیده است. بنابراین می توان از آن به عنوان یکی از ابزارهای اصلی توسعه بهره گرفت. با توجه به این که فرهنگ سنگ بنای توسعه گردشگری است و متعاقبا کیفیت زندگی، نظام های ارزشی، روابط خانوادگی، نگرش ها وآداب و سنن را تحت تأثیر قرار می دهد. انسان محور بودن این صنعت موجب شده تا نقش عوامل انسانی در توسعه ی آن بسیار چشمگیر بوده به گونه ای که حمایت مردم میزبان در توسعه ی این صنعت در جهت توفیق روزافزون سیاست ها و برنامه ها الزامی می باشد.

توسعه گردشگری می تواند آثار مثبتی را درزمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی به همراه داشته باشد که در زمینه فرهنگی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تمایل جامعه میزبان برای پذیرفتن و یادگیری زبان های دیگر به منظور برقراری ارتباط بیشتر با گردشگران خارجی.

  1. ایجاد و تقویت حس خویشتن شناسی بین ساکنان.
  2. افزایش غرور ملی.
  3. ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت فعال ساکنان بومی در معرفی فرهنگ و آثار فرهنگی منطقه به میهمانان.
  4. احیای هنر و سنت های بومی.
  5. تشویق رشد اقتصادی محلی از طریق گردشگری فرهنگی و احیای آثار وابسته ی تاریخی – فرهنگی.

متأسفانه امروزه اکثر سازمان ها اگر اثر گذاری فرهنگی را به کلی از یاد نبرده باشند آن را یک موضوع دست دوم و کم اهمیت می پندارند،که اگر اوضاع به همین منوال پیش رود شاهد عوارضی از قبیل عدم دستیابی موثر به بازارهای بین المللی گردشگری و ناتوانی در ارائه یک برنامه بلندمدت و در نهایت حذف از صحنه رقابت بین المللی خواهیم بود این در حالی است که ایران در بین ۱۷۶ کشور عضو سازمان جهانگردی رتبه ۹۴ را کسب کرده است ولی درآمدی که از گردشگری بدست می آورد کمتر از دو صدم درصد است. در شرایطی که به زعم اغلب صاحب نظران و به گفته سازمان جهانی گردشگری، ایران از حیث تعداد جاذبه های گردشگری در زمره ۱۰ کشور برتر دنیا شناخته شده است.

صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین و متنوع ترین صنایع در دنیا به شمار می رود. در این رابطه جاذبه های گردشگری به عنوان یکی از مولفه های اصلی توسعه گردشگری به مثابه منابع خامی هستند که بهره برداری بهینه از آن ها مستلزم توجه به فرایندهای ایجاد ارزش افزوده در آن هاست. در این رابطه فناوری تبادل اطلاعات زمینه ای است که می تواند در ایجاد ارزش و جذابیت افزوده و در جاذبه های گردشگری تاثیر مناسبی بر جای گذارد.

پژوهشگران معتقدند فناوری اطلاعات و توریسم دو محرک اصلی اقتصاد جهانی هستند. هم توریسم و هم فناوری تبادل اطلاعات برای پیشرفت اقتصادی توزیع ثروت در سراسر جهان، فرصت ها، استراتژی ها و ابزار قدرتمندی فراهم می کنند. با توجه به آن که صنعت گردشگری نیازمند استفاده از داده ها و اطلاعات گوناگون از بخش های مختلف می باشد، باید از گسترش روز افزون فناوری اطلاعات در جهت توسعه استفاده گردد. از سوی دیگر فناوری اطلاعات و اینترنت روز به روز جای خود را بین مردم بازتر کرده و همچنین باعث شده که احتیاجات بیشتری نسبت به آن پیدا کنند از این روعدم استفاده از مزیت های فناوری اطلاعات می تواند تا حدی عوارض جبران ناپذیری برای فعالین بخش گردشگری به همراه داشته باشد. لینکوریسم امیدوار است با بهبود فضای ارتباطات بین المللی، امکان ورود گردشگران خارجی به کشور، بیش از پیش فراهم شود.

 

Admin

Tourism, Visa, Promote Tourism Related Businesses